Салфетки подметачи

  • Салфетата може да се печати со ваше лого по пантон боја
  • Демензии: 17x17cm
  • Слоеви: 1 слоја
  • Преклопување: офсет фолд за диспанзери
  • Во едно кутиче: 200 салфетки
  • Во еден пакет: 18,000 салфетки
Категории ,
TOP