Контакт

Никпромет Дооел Скопје

Партизански одреди 47/3-5

+ 389 2 3245 652

*Забелешка: Сите добиени пораки се одговорени во рок од 24 часа. Доколку не добиете повратен одговор, пораката можеби не е стигната. Во овој случај, Ве замолуваме исконтактирајте не на WhatsupApp: +38970 279 011.

Локација

 

 

TOP