Мантили за еднократна употреба

  • Димензии: XL и XXL
  • Во едно кутиче: 100 мантили
  • Во еден пакет: 1000 мантили
TOP