Еколошка бела картонска цевка спакувана во хартија

  • Боја: бела
  • Должина: 24cm
  • Дијаметар: 0,70 cm

Во едно кутиче: 200 цевки.

Дополнителни информации

Type

Носач за чаши од сиви влакна за две чаши, Носач за чаши од сиви влакна за четири чаши

TOP